Regulamin

Regulamin sklepu

Warunki Ogólne

1. Sklep internetowy Gamingzone.pila.pl znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://gamingzone.pila.pl, prowadzony przez Przemysław Turlewicz, NIP: 7642606156 umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia w sklepie https://gamingzone.pila.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówienia

1. Podany przez Zamawiającego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany dla realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularzy zamówienia udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
3. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
5. Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia poprzez e-mail lub telefon.
6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu (tj. jednostki wojskowe).
9. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00;
• w soboty od 09:00 do 14:00;
10. Zamówienie w formie wysyłki na komputery i laptopy złożone i opłacone w piątek po godzinie 17:00 ,w sobotę po godzinie 14:00 oraz w niedzielę będą realizowane od poniedziałku następnego tygodnia.
11. Gamingzone Piła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożności ich wykonania nie wynikających z winy Gamingzone Piła spowodowane np. katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Gamingzone Piła zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
12. Gamingzone Piła zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo lub całkowicie realizację danego zamówienia oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Gamingzone Piła zwraca pełną wartość zamówienia.
13. W przypadku gdy kurier nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem pozostawi wiadomość zawierającą informacje o przesyłce oraz dane teleadresowe Gamingzone Piła. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się z Gamingzone Piła i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu, realizacja zamówienia zostanie anulowana.
14. Płatności w sklepie https://gamingzone.pila.pl można dokonywać w następujący sposób:
• kartami płatniczymi,
• przelewami tradycyjnymi z dowolnego banku lub poczty.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
15. Za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment otrzymania informacji od firmy obsługującej płatności o dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem na konto Gamingzone Piła- za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto, przy krótkim terminie realizacji.

Zamówienia

  1. Realizacja zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polski.


Reklamacje

1. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości komputerów stacjonarnych i laptopów do gier osobiście,
2. Reklamacje, dotyczące jakości zamówionych komputerów stacjonarnych i laptopów, należy złożyć do Gamingzone Piła telefonicznie w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Jednak, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, mowa o komputerach i laptopach złożonych na zamówienie;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy odbiorcy Gamingzone Piła nie ponosi odpowiedzialności.

Ochrona prywatności

1. Gamingzone Piła zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”.
2. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich edycji oraz usunięcia z bazy danych Gamingzone Piła w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

1. Gamingzone Piła oświadcza, że zawartość stron https://gamingzone.pila.pl , a w szczególności tekst zdjęcia, grafika, ikony, logo, nazwy produktów, nagłówki stron i inne stanowią jego własność i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.
2. Gamingzone Piła nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
4. Wszelkie kwestie sporne związane z wykonywaniem umów będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla Gamingzone Piła Przemysław Turlewicz z siedzibą w Pile